Наркотичні речовини – фактор загрози для здоров’я - Харівська Світлана Василівна Пояснювальна записка Вживання наркогенних...

Тема 2.

^ Наркотичні речовини – фактор загрози для здоров’я

Мета:

Ключові поняття:наркотичні речовини, причини початку вживання НР підлітками та молоддю, реклама, наслідки вживаним, залежність: соціальна., психічна, фізична.

Тривалість: 12 год.

Необхідно мати: роздатковий матеріал, папір, ручки, маркери, фліп-чарт, фломастери, стікери, скотч, фліп-чарт, плакати «Правила роботи групи».

ЗАНЯТТЯ 4

1. Привітання. Знайомство (10 хв)

2. Правила (10 хв)

3. Вступ (5 хв)

Педагог-тренер повідомляє про початок нової теми: «Наркотичні речовини - фактор загрози для здоров'я» і акцентує увагу на питаннях, які розкривають зміст заняття:

^ 4. Вправа «Очікування» (10 хв)

5. Вправа «Що нам відомо про наркотичні речовини?» (50 хв)

Мета: надати загальну, відповідну до віку учасників інформацію про види НР, про системний негативний вплив НР на організм людини, про правовий аспект (зокрема, відповідальність), пов'язаний зі вживанням і розповсюдженням НР, про залежність, яку спричиняє вживання НР.

Хід вправи

Педагог-тренер нагадує учасникам, що на попередніх заняттях вже йшлося про шкідливі звички, а також вживання НР як про фактори, що загрожують здоров'ю. Педагог-тренер наводить визначення поняття «наркотичні речовини»:

Наркотичні речовини - це речовини, вживання яких призводить до токсичного отруєння організму, впливає на свідомість і психічний стан людини, спричиняє звикання та залежність від їх вживання. До наркотичних речовин відносять алкоголь, тютюн, наркотики, деякі ліки, токсичні (тобто отруйні) леткі речовини, що містяться в побутовій хімії (клеї, бензині тощо).

^ До уваги педагога-тренера!

Надаючи інформацію щодо НР, важливо пам'ятати про принцип «Забороненої інформації» - визнаний принцип превентивної освіти в галузі профілактики вживання НР. Цей принцип передбачає категоричну заборону на використання інформації, що може стиму­лювати цікавість дітей до НР (інформація про специфічні якості різних речовин, способах виготовлення та застосування).

Статистично доведено, що поширення подібної інформації призводить не до розвитку превентивної поведінки, а навпаки - до експериментування з НР.

Важлива також особиста позиція педагога-тренера, його спокійна впевненість у тому, що для власної безпеки і збереження здоров'я зовсім не обов'язково «знати все» і, тим більше, «все спробувати».

Інформація, наведена в додатку 4 є достатньою для групової роботи з підлітками 15-18 років.

«Інформаційні матеріали для педагога-тренера» містять додатко­ву інформацію про НР, спрямовану на розширення обізнаності педа­гога-тренера щодо видів та особливостей НР. Така поінформованість може надати більшої впевненості педагогу-тренеру при відповідях на конкретні запитання підлітків. При цьому важливо не забувати про вже надані застереження стосовно принципу «забороненої інформації».

Педагог-тренер формує з учасників три підгрупи, кожна з яких отримує завдання: використовуючи надані матеріали (додаток 4), підготувати презентацію цієї інформації іншим учасникам. Завдання може бути виконано у вигляді таблиць, схем, малюнків, плакатів тощо. Перша підгрупа отримує інформацію про тютюн, друга - про алкоголь, третя - про наркотики.

Важливо наголосити на тому, що інформація, отримана однією підгрупою, невідома іншим, а тому їхнє завдання - повно і якісно донести її до всіх учасників групи.

На підготовку відводиться 15 хв.

Після виконання завдання підгрупи презентують свою роботу у загальному колі учасників.

Після закінчення презентацій педагог-тренер продовжує вправу інформаційним повідомленням про залежність, розвиток якої невідривно пов'язаний із вживанням НР.

НР змінюють функціонування організму людини так. що їх вживання призводить до звикання, потреби іх подальшого вживання зі збільшенням кількості НР - тобто до розвитку залежності.

Залежність лежить в основі захворювання, яке дуже складно лікується (на жаль, майже невиліковне) - наркоманії або токсикоманії (вживання токсичних речовин побутової хімії).

Досить умовно виділяють три види залежностей: соціальну, психічну та фізичну (або фізіологічну).

Соціальна залежність полягає в тому, що вплив людей, які вживають НР, змінює поведінку інших людей, їхні особисті наміри і потреби.

Психічна залежність - неспроможність людини перебувати в стані емоційної гармонії, переживати ті чи інші почуття без вживання НР. Цю залежність найважче подолати.

Фізична залежність полягає в неможливості існування людини як жи­вого організму без вживання НР. Це зумовлено впливом НР на обмін речовин. Припинення вживання НР переноситься гірше за хворобу, можлива навіть кома або смерть.

Будь-яка залежність небезпечна ще й тому, що люди рідко її усвідомлюють: до останнього помилково вважають, що будь-коли можуть припинити вживання НР (палити, пити, «колотися»), -«просто поки що не хочуть».

Залежність стає згубного, коли:

 1. обмежує можливості особистості в езмореалізації;

 2. негативно впливає на стосунки між людьми;

 3. руйнує власний і сімейний бюджет:

 4. ставить особистість в конфліктні ситуації з найближчим оточенням і суспільством.

Швидкість розвитку та глибина залежності залежать від особливостей організму людини та виду НР. Так. наприклад, тютюн, за результатами досліджень, дуже швидко викликає сильну залежність. Але прогнозувати, якою може бути залежність і коли вона виникне в тієї чи іншої людини, дуже складно. Відомі факти розвитку глибоких форм залежності, а також смертельні випадки, вже після декількох і навіть однієї спроби НР

^ Перша спроба НР - це вже великий ризик для здоров'я і життя людини!

Після інформаційного повідомлення пепдгог-тренер проводить обговорення з таких питань:

Педагог-тренер пропонує учасникам відповісти на запитання:


ЗАНЯТТЯ 5

Бесіда «Курити чи не курити?»


Необхідно мати: напис на дошці «Курити чи не курити?», рекламні проспекти з проблеми профілактики тютюнокуріння, комп’ютер, диски, маркерна дошка, шприц, вата, цигарка

Мета: подати підліткам інформацію про шкідливість тютюнокуріння, історію виникнення, складові тютюнового диму, етапи формування залежності та шляхи подолання (пам’ятки «Якщо ти вирішив кинути палити»); сформувати розуміння і усвідомлення власної відповідальності за своє здоров’я та життя.

І. Вступний відеоролик «Курение вред»

1. Історія виникнення тютюну та актуальність проблеми тютюнопаління сьогодні

Історія вживання тютюну розпочалася в Європі наприкінці XV століття після повернення з Америки учасників другої експедиції Колумба (1496 p.). Насіння цієї рослини, яку індіанці називали "кохоба", привіз іспанський чернець Роман Пано. Спочатку тютюн вирощували в Іспанії як декоративну рослину. Вперше звичай палити тютюн описав де Ов'єдо: "Індіанці, які живуть на острові Гіспаньйола, мають дуже шкідливий звичай. Вони вдихають через ніс дим, що утворюється від спалювання трави. Звичай цей вони називають "табако...".

Спершу тютюн у Європі поширювався як лікувальний засіб. Про нього навіть писали у підручнику медицини (1625 p.): "...це зілля очищає піднебіння й голову, послабляє біль і втому, заспокоює зубні страждання...". Негативна дія тютюну була ще мало відома.

Посольська трава, як тоді називався тютюн, дуже швидко стала знана у Європі завдяки дипломату Ж. Ніко (звідси назва основної діючої речовини тютюну - "нікотин"). У 1560 р. Ніко привіз тютюн французькій королеві Катерині Медічі, яка вживала його як засіб від мігрені.

Спочатку тютюн нюхали, а потім почали палити. Незважаючи на те, що тютюн вважався "модною травою", у більшості країн Європи (наприклад, в Англії) американську рослину сприйняли негативно. В Англії вже в ХУІ-ХУІІ століттях курити тютюн було заборонено.

Лише через 100 років шкідливість тютюну почали розуміти у Франції. У 1680 р. король Людовік XIII заборонив вільний його продаж.

Католицька церква також була проти вживання тютюну. У 1624 р. папа Урбан VIII у спеціальній буллі вказував: "Духовні особи нюхають табак перед вівтарем і частим чханням порушують благоговіння в церкві". У 1692 р. в Сант-Яго були живцем замуровані в стіну п'ятеро ченців, які палили сигари біля церкви, замість того, щоб бути присутніми на вечірній службі.

До Русі "богопротивне зілля" було завезене в XVI столітті іноземними купцями. Влада відразу заборонила тютюн), вважаючи вживання його ознакою розбещення, засобом, нищівним для здоров'я людини. Під загрозою смертної кари російський цар Михайло Романов вимагав у своєму указі, "...щоб ніде тютюн у себе не тримали і не пили (тобто не вживали), і тютюном не торгували...".

Крім того, паління часто ставало причиною численних пожеж. У 1694 р. цар Олексій Михайлович наказував: "...кожного, у кого буде знайдено тютюн, катувати й бити нагаєм доти, доки не зізнається, звідки тютюн дістав... Провинним купцям - відрізати носи, пороти ніздрі і висилати у віддалені місця". Проте цар Петро І, який за час свого перебування в Західній Європі призвичаївся до куріння, скасував заборону спеціальним указом від 1697 p., одночасно оподаткувавши продаж тютюну на користь держави.

Тепер на земній кулі посіви тютюну (однорічної рослини Nicotiana tabacum з родини пасльонових) займають мільйони гектарів, на жаль, здебільшого найкращих земель. Існує величезна тютюнова індустрія, яка об'єднує вирощування тютюну, обробку його та випуск сигарет та сигар для мільйонів чоловіків та жінок. Треба, щоб кожен спитав себе - чи варто вживати це "диво з XV століття", руйнуючи власний організм.

Кожного року в світі мільйони людей отримують різні захворювання через паління. Та, не зважаючи на це, одночасно інші мільйони людей на Землі починають палити. Ми, так само, як і вони, особливо не задумуємося над тим, як підкоряємося поганим звичкам, і як ці звички впливають на стан нашого здоров'я.

Дивлячись на поведінку дорослих, які палять, деякі підлітки сприймають паління як ознаку дорослості. Є випадки, коли паління настільки входить в побут родини, що не постає питання - палити чи не палити; проблема лише в тому, коли почати.

Для багатьох підлітків паління є засобом самоствердження, прагненням засвоїти "модні" манери, необхідним, щоб переконати оточення в своїй незвичайності та сучасності.

Тепер на земній кулі посіви тютюну (однорічної рослини Nicotiana tabacum з родини пасльонових) займають мільйони гектарів, на жаль, здебільшого найкращих земель. Існує величезна тютюнова індустрія, яка об'єднує вирощування тютюну, обробку його та випуск сигарет та сигар для мільйонів чоловіків та жінок. Треба, щоб кожен спитав себе - чи варто вживати це "диво з XV століття", руйнуючи власний організм.

Кожного року в світі мільйони людей отримують різні захворювання через паління. Та, не зважаючи на це, одночасно інші мільйони людей на Землі починають палити. Ми, так само, як і вони, особливо не задумуємося над тим, як підкоряємося поганим звичкам, і як ці звички впливають на стан нашого здоров'я.

Багато юнаків та дівчат говорять, що паління:

Вчені проаналізували ці відповіді і спробували згрупувати мотиви, що спонукають юнаків та дівчат почати палити:

по-перше - це імітація манер якоїсь компанії, в яку юнак чи дівчина хоче бути прийнятим, стати «своїм»

по-друге - це уподібнення людині, яка подобається, бажання бути схожим на неї, мати однакову поведінку та інтереси.

Наступна група мотивів повязана з прагненням бути дорослим.

Дивлячись на поведінку дорослих, які палять, деякі підлітки сприймають паління як ознаку дорослості. Є випадки, коли паління настільки входить в побут родини, що не постає питання - палити чи не палити; проблема лише в тому, коли почати.

Для багатьох підлітків паління є засобом самоствердження, прагненням засвоїти "модні" манери, необхідним, щоб переконати оточення в своїй незвичайності та сучасності.

Серед інших мотивів - бажання все в житті спробувати. Люди не замислюються над тим, чим можуть закінчиться ці спроби.

За будь-яких мотивів паління призводить до формування залежності.

Бути дорослим, самостійним, цікавим - бажання кожного з нас. Бути особистістю - це, насамперед, бути вільним, мати власну точку зору, а отже, керувати своїми звичками, а не підкорятись їм.

2.Демонстрація відеоролику про складові тютюнового диму

3. Дослід «Складові тютюнового диму»

Продемонструвати за допомогою досліду, що шкідлива дія тютюнового диму на організм людини зумовлена його складовими: нікотином, смолистими та іншими речовинами.

Взяти шприц (20 мл), відрізати місце з'єднання з голкою. Отвір у шприці треба ножицями зробити такий, щоб можна було вставити цигарку; в отвір уставити цигарку і підпалити її; на поршень натягнути тонкий шар вати. Монотонно рухаючи поршень, «викурити» цигарку.

Звернути увагу дітей, що біла вата стала жовтою: тютюновий дим містить тисячі шкідливих хімічних речовин. Таким чином учитель демонструє наочно, що залишається в легенях від однієї викуреної цигарки.

4.Етапи формування залежності від тютюнопаління

Етапи формування залежності від сигарети

При першій спробі закурити можливі: кашель, спазми в горлі, головний біль, загальне збудження або гальмування, нудота, блювання і, навіть, втрата свідомості. Ступінь прояву цих ознак (симптомів) залежить від особливостей конкретного організму. Але якщо з перших спроб неприємні прояви навіть відсутні - це не означає, що організм взагалі не чутливий до шкідливої дії тютюну. Ми охарактеризували вам перший етап - "знайомство" людини з тютюном. Якщо не зробити вірних висновків з початкового досвіду, "знайомство" переходить у звичку. Настає другий етап, визначальна ознака якого - отруйна (токсична) дія нікотину. Людина відчуває приємно збуджуючу дію тютюну і не зауважує шкідливих змін в організмі. Формується психічна залежність: коли у курця закінчились сигарети, і він не палив деякий час, то з'являється нервозність, людина шукає будь-яку можливість запалити. Звичка до паління підпорядковує собі все життя. Вже не помічаєш, як виймаєш сигарету з пачки, випалюєш її, береш наступну, і все повторюється.

Коли без сигарети відчуваєш себе роздратованим, "розбитим", настає третій етап паління. Поступово приходить усвідомлення того, що паління приносить не лише задоволення, а й шкоду та створює різні незручності. Без цигарки вже важко зосередитись, під час роботи паління стає безперервним. Водночас знижується легкість заучування, точність обчислювальних операцій, обсяг пам'яті.

На четвертому етапі у багатьох курців паління викликає погіршення стану здоров'я: з'являється слабкість, болі в грудях, "кашель, задишка, утруднене дихання. Курця зі стажем легко впізнати за Помітним огрубінням голосу, пожовтінням зубів, неприємним запахом з рота, жовтуватим кольором шкіри і зморшками на обличчі, нездоровим виглядом волосся, жовтими пальцями. Ще й одяг має неприємний запах диму. "Приваблива" картина, чи не так?

Приблизно 90% курців вважають паління шкідливим для себе і тільки дві третіх з них роблять спроби кинути палити. Але позбутися тютюнової залежності надто важко. Тоді приходить думка, а чи варто було починати?

Уяви собі, якщо курець випалює пачку сигарет за день, то до його легень за рік потрапляє 1 літр осадженої смоли.

Смола - це в'язка речовина чорного кольору, аналог гудрону, що використовується для виготовлення асфальту.

5. Пасивне паління

Тютюновий дим шкідливий і для організму людини, яка не палить. З'ясовано, що пасивне паління зумовлює захворювання дихальної системи у некурців. Таким чином курець завдає шкоди не лише своєму здоров'ю, а й здоров'ю людей, що його оточують.

Є випадки, коли паління настільки входить в побут родини, що не постає питання - палити чи не палити: проблема лише в тому, коли почати.

Підраховано, що перебування протягом години в накуреному приміщенні рівнозначне "випалюванню" 4 сигарет. Причому люди, які не палять, мимоволі опиняються в групі ризику, стають пасивними курцями.

Паління забруднює навколишнє середовище.

У тютюновому димі, котрий попадає в повітря, крім нікотину, міститься велика кількість інших хімічних речовин (бензопірен, синильна кислота, формальдегід, аміак та ін., які у вигляді осаджених смол нагромаджуються у легенях людини). Вони подразнюють слизову оболонку дихальних шляхів, а при тривалому впливі виступають канцерогенами (тобто спричиняють розвиток злоякісних пухлин).

Є випадки, коли паління настільки входить в побут родини, що не постає питання - палити чи не палити: проблема лише в тому, коли почати.

6. Демонстрація кіно-роліка «Наслідки паління»

7. Веббінг «Про шкідливість куріння»

«Павутиння» слів про шкідливість куріння.

Обговорити з учнями, на які системи органів шкідливо діє куріння, та які хвороби виникають у курців.

На маркерній дошці намалювати «павутиння» слів, яке допоможе визначити співвідношення між поняттями.

Заповнити схему впливу паління на здоров'я людини.7.1. Слова психолога: фізіологія та наслідки паління

Фізіологія та наслідки паління

Нікотин - це жовтувата речовина, розчинна у воді й жирах, яка добре всмоктується слизовими оболонками і, навіть, неушкодженою шкірою. Дуже токсичний для людини. Під впливом нікотину збуджується дихальний центр (при великих дозах - настає його параліч). Коли нікотин потрапляє в кров, навантаження на серце збільшується, Кількість, серцевих скорочень на добу у курця на 15-20 тисяч більше ніж у людини, яка не палить. Це означає, що серце додатково перекачує 1,5 тонни крові за день, що призводить до скорочення життєдіяльності серця.

Відомо, що паління шкідливе для молодого організму, передусім для органів дихання. Встановлено, що у юнаків та дівчат, які палять, об'єм грудної клітки і розвиток легенів відстають від середньої норми на 25%, і з часом грудна клітка набуває впалого вигляду. Курці-підлітки частіше страждають і на простудні захворювання. Для них кашель стає майже постійним явищем - так званий бронхіт курця.

При палінні негативні зміни відбуваються також у статевій сфері. Сексопатологи спостерігають у курців зменшення в крові чоловічого статевого гормону - тестостерону, що знижує ймовірність запліднення, часто призводить до імпотенції; крім того, слабшають м'язи, значно погіршується зовнішній вигляд юнаків.

Дівчата теж страждають від впливу тютюну. Організм жінки, яка палить, старіє значно швидше, в дівчат, які палять, виникають різноманітні порушення менструального циклу, що може спричинити навіть безпліддя. Так, у жінок, які палять, вагітність частіше проходить з ускладненнями, нерідко спостерігається внутрішньоутробна загибель плода і викидні. Значно збільшується смертність новонароджених. Слід також зауважити, що паління під час годування груддю. погіршує якість молока і зменшує його кількість. У дітей, матері яких палять, частіше розвивається недокрів'я, відбувається затримка фізичного і психічного розвитку.

Серед наслідків паління особливо небезпечні" ті, що пов'язані зі шкідливим впливом тютюну на кровоносні судини. Нікотин викликає спазм судин, зменшення їх просвіту, в результаті чого погіршується кровообіг в окремих частинах тіла, що утруднює виведення шкідливих продуктів обміну речовин з організму.

Курцям притаманне запалення слизової оболонки порожнини рота стоматит) та ясен (гінгівіт).

Токсична дія нікотину на судини обумовлює також виразкову хворобу шлунку і дванадцятипалої кишки.

У молодих курців частіше виникають запалення, переродження і спазми внутрішньої оболонки судин нижніх кінцівок (ендартеріїт). Такі порушення кровообігу у курців можуть призвести до ампутації ніг.

А тепер, вже як справжнім експертам, пропонуємо згрупувати відомі вам негативні наслідки паління:

Негайні короткострокові (виникають впродовж кількох хвилин, після першої затяжки):

Відтерміновані довгострокові (формуються роками і виникають у найменш слушний момент):

Інші (найрізноманітніші):

Запитай себе, чи повинні твої діти страждати від згубних звичок батьків?

8. Заключне слово

Стаття 175-1. Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях

Куріння тютюнових виробів у місцях, де це заборонено законом, а також в інших місцях, визначених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради, - тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, - тягне за собою накладення штрафу від п'яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Кодекс доповнено статтею 175-1 згідно із Законом N 2899-IV (2899-15) від 22.09.2005)

^ 9. Якщо ти вирішив кинути палити (роздавання пам’яток учням)- Оголоси своїм друзям та родині, що кидаєш палити. Прилюдно взяте зобов'язання зміцнює силу волі.

- Не прагни кинути палити назавжди - покинь тільки на один день. Наступного дня спробуй знову кинути палити тільки на один день, далі-знову.

- Кожного дня зменшуй кількість випалених сигарет, аж поки залишиться одна. Не кури її, а розламай, скажи собі: "Стоп, досить палити!" - і викинь сигарету до сміття.

- Признач день "X" (день "Відмови від паління") та покинь у цей день палити. Прибери предмети, які асоціюються з палінням (запальнички, попільнички тощо), щоб не згадувати про свою шкідливу звичку.

- Нагадуй собі про те, що після відмови від паління ти сам можеш керувати своїми почуттями та вчинками.

- Кожного дня відкладай гроші, які раніше витрачав на сигарети, і задумай, що ти за них собі дозволиш наприкінці року.

Це тільки деякі поради. Можна скласти свій план, та дотримуватись його. Значно легше це зробити, якщо ти вирішив кинути палити разом зі своїм другом, або коханою дівчиною. Тоді взаємна підтримка та контроль значно допомагають тобі.

Вибір за тобою.

ЗАНЯТТЯ 6

^ СКАЖЕМО ПАЛІННЮ НІ!

1. Вступ (5 хв)

Усе наше життя, кожна година, кожна її мить - вибір.

Найчастіше своїми думками і вчинками ми визначаємо, як будуть прожиті найближчі години і дні. Іноді наш вибір визначає плин і фінал усього життя.

Часто в наш вибір уплітаються долі інших людей: близьких і далеких. Бувають хвилини, коли вибір визначає долю народу, Землі, Всесвіту.

Про такий вибір піде мова...

^ 2. Вправа на знайомство (10 хв.)

Роздати учасникам тренінгу бейджі, запропонувати написати на них своє ім'я (яким би вона хотіла, щоб їх називали в процесі тренінгу), прикріпити їх і подарувати «подарунок» групі, що починається на першу букву свого імені (наприклад, Оля - оптимізм, Тарас - тепло і т. ін.).

^ 3. Вироблення правил спілкування (5 хв.)

Будь-яка група людей, що збирається почати якусь спільну роботу, домовляється про основні правила, дотримання яких допомагає одержати максимально можливий результат. Давайте обговоримо, яких правил необхідно дотримуватися кожному з нас, щоб група працювала чітко, злагоджено, дружно.

Діти за допомогою ведучих пропонують правила, вони записуються па плакаті або на дошці, обговорюються; потім кожен учасник ставить свій підпис під ними, який підтверджує згоду виконувати дані правила.

Зразкові варіанти:

Доброзичливість.

Дотримання принципу «тут і тепер».

Поважати думку іншого тощо.

^ 4. Створення особистого герба (15 хв.)

Запропонувати дітям оформити на аркуші паперу (стандартний альбомний аркуш) свій особистий герб. Він може бути будь-якої форми (показати зразкові варіанти), але на кожному треба:

На перші букви свого імені написати свої асоціації сприйняття теми.

Намалювати образне сприйняття слова «паління».

Сформувати свій життєвий девіз щодо паління.

Написати своє заповітне бажання.

Потім кожен учасник представляє свій герб і вивішує його на дошці.

^ 5. Тест «Що я знаю про паління» (10хв.)

Тема сьогоднішнього заняття вам уже зрозуміла, давайте спробуємо з'ясувати, що ж вам відомо про цю пагубну звичку. Постарайтеся щиро відповідати на запитання анкети, а потім ми з вами обговоримо, наскільки ваші знання. Дітям роздаються бланки анкети.

Питання анкети

 1. Відповісти на наведені нижче питання «правильно - неправильно»:

 2. Одна з головних причин паління - прагнення бути, як усі.

 3. Люди, що не курять, змушені страждати на захворювання дихальної системи внаслідок пасивного паління.

 4. Паління допомагає розслабитися, коли людина нервує.

 5. У легенях людини, що викурює щодня протягом року пачку цигарок, осідає один літр тютюнової смоли.

 6. Фізичні вправи нейтралізують шкоду, викликану палінням.

 7. Однієї пачки цигарок достатньо, щоб учистився пульс, підвищився кров'яний тиск і порушилося нормальне кровопостачання і циркуляція повітря в легенях.

 8. Більшість курців одержують від паління задоволення і не збираються кидати курити.

 9. Тютюнопаління є однією з основних причин захворювань серця.

 10. Більшість підлітків можуть кинути курити в будь-який час.

 11. Немає нічого страшного, якщо підлітки «бавляться» цигарками, вони легко можуть зупинити це заняття до того, як паління стане звичкою.

Обговорення (відзначати на дошці кількість правильних і неправильних відповідей, вислухати думку кожного учасника з проханням довести свою точку зору).

^ 6. Рухова вправа (10 хв.)

Розставити по колу стільці по кількості учасників тренінгу, ведучий - без стільця (але він бере участь у грі). Учасники розсаджуються по колу.

Ведучий: зараз поміняються місцями ті з вас, хто сьогодні... снідав, прибрав своє ліжко, робив зарядку, курив і т. ін. (Учасники проробляють цю операцію швидко, займаючи вільний стілець. Хто залишився без стільця - ведучий.)

7. Завдання (20 хв.)

З'ясувати фактори, що впливають на бажання почати курити і наслідки цього. Чому люди курять?

Розбити дітей на групи (2-3 групи). Групи розбиваються за таким принципом - усім дітям дають кружечки різного кольору, потрібно об'єднати кружки одного кольору в одну групу, а іншого кольору - в іншу групу і таке інше.

Робота в групах. На великих аркушах паперу написати відповідь на питання, чому люди починають курити і чому продовжують це робити. Відповідей може бути стільки, скільки захоче група. Кожна група презентує свою роботу.

Висновок: усі причини, що змушують людину курити і сприяють продовженню паління, можна об'єднати в кілька груп: соціальні; фізіологічні; психологічні; виховні і пізнавальні. Усі причини, які називають учасники тренінгу, записуються на плакаті або на дошці.

Обговорення: чи можна обійтися без паління, якими ще способами можна вийти з ситуації, що сформувалася, щоб не почати курити?

(Перерва на 15-20хв.)

^ 8. Рухова вправа «Ковпак» (10 хв.)

Учасники тренінгу стають у коло і слухають інструкцію тренера: «Ковпак мій трикутний, трикутний мій ковпак. А якщо не трикутний, то це не мій ковпак». Потім замість слово «ковпак» тренер пропонує всім двічі, відповідно до кількості складів у слові, тихенько постукати по своїй голові, а саме слово не говорити. Усі повторюють за тренером. Потім тренер пропонує замінити жестом наступні один за іншим слова. Так поступово весь текст заміняється жестами.

Підсумок: загальний піднятий настрій, можна привітати тих, хто зумів зробити мінімальну кількість помилок.

^ 9. Здоров'я і вибір способу життя (5 хв).

Довести пріоритети здоров'я серед інших людських цінностей. Уміти сказати «НІ!» палінню або іншим шкідливим звичкам.

Здоров'я - це спосіб життя людини. Це той стиль, який людина обирає для себе, і саме вона визначає, досягне вона благополуччя чи ні. Давно доведено, що все, що робить людина, відбивається на стані її здоров'я.

Гарне здоров'я - це постійний процес. Воно вміщає в себе всі цілі в житті людини, її інтереси і звички. Це насамперед почуття любові і поваги до самої себе.

10. Завдання (15 хв.). Давайте спробуємо визначити ваш шлях у житі і. Людина може йти двома шляхами - один веде до здоров’я, інший - від нього. Визначимо це схематично (на дошці або на плакаті креслиться схема):


^ ШЛЯХ


від здоров’я


Порушення режиму харчування.

Шкідливі звички.

Малорухомий спосіб життя тощо.


до здоров’я


Спорт, зарядка.

Раціональне харчування.

Відсутність шкідливих звичок тощо.Усі висловлення учасників тренінгу записуються на плакаті або на дошці, їх може бути стільки, скільки назвуть учасники.

Висновок: ми з вами визначили шлях, але яким з них ви підете, кожний може обрати сам.

^ 11. Підсумок заняття (5 хв).

Що ви довідалися нового? Сподобалося вам заняття чи ні, що саме? Чи виконувалися правила, прийняті групою? Надії на майбутнє.


3205513471228290.html
3205571237409644.html
3205621083787930.html
3205675142146779.html
3205781768128908.html